مطالب اخیر

جدول ( لهجه روستا و بدون لهجه)

افقی⏪ 1- ✅◀️دویار هم قد * نوعی بیماری پوستی * پروردگار * تاب و توان 2- ✅◀️ نوعی بیماری تنفسی ویروسی * حرف همراهی<<با>> در گویش سلطانی * سبزی سالادی 3- ✅◀️ بخشش * لمس * آشکار شده 4- ✅◀️ ماه پرتابی! * یکدست * نام کوچک <<همینگوی>> نویسنده <<جنگ و صلح>> 5 – ✅◀️ […]

شعر دیار کودکی (1)

💥شعر دیار کودکی (1)💥 شاعر : خدیجه چوپانی روستای سلطانی یاد سلـــطانی و آن ســـــــالهای دور مردمـــــان سخت کـــوش اما صبـــور یاد مـــــــردان بــــــزرگ روزگـــــــــــــار آن شهیدانی که هستند افتخــــــــار یاد ایامــــــی که بودیـــــم در وطــــن یاد امــــــروتهـــای باغ مــــــــدسن یاد آن روزهـــــــــای با صلـــــــح و صفا یــــــاد آن بِــه هــــای بـاغ مصطفــی باغ مهدی […]

مصاحبه با اولین معلم سلطانی

لطفآ خودتان را معرفی نمایید و بفرمایید اهل کجا هستید؟محمد صفری هستم . متولد 1327 و اهل دزفول چه سالی ازدواج کردین و چند فرزند دارید؟من سال 1351 ازدواج کردم و6پسر دارمچه شد که کیلومترها دورتر از شهرتان آمدید؟سال1346 بعد از اینکه دوره تعلیمات آموزشی را اهواز گذراندیم مارا منتقل بیرجند کردند و بعد هم […]