راه اندازی چاه عمیق سلطانی

امروز تصاویری از زمان راه اندازی چاه عمیق رو میذارم که در سایت قدیم گذاشته بودیم و پاک شدن. راه اندازی چاه عمیق روستا بعد از ۲۴ سال چاه عمیق روستای سلطانی که در سال ۱۳۶۳ راه اندازی شده بود در سال ۱۳۷۰ به دلیل آب خوب روستا و همچنین خراب بودن موتور چاه و […]

خرمن کوبی

خرمن کوبی یکی از مراحل صنعت کشاورزی است که با اتمام فصل برداشت گندم در روستای سلطانی توسط کشاورزان انجام می‌پذیرد. بین افرادی که برای این پست دیدگاه ارسال کنند شارژ قرعه کشی می شود