قبرستان مجازی

🗓 پنجشنبه است با فاتحه و صلوات یادی می کنیم از عزیزانی که بینمون نیستن. همین ها برایشان یک دنیاست. این پنجشنبه 🌷 مرحوم حاجی حسن چوپانی🌷 🥀روحش شاد 🥀 ◀️ برای قرارگرفتن تصویر مزار درگذشتگان در قبرستان مجازی کانال سلطانی عکس مزار عزیزان درگذشته را برای ما به 👇 🆔 @soltanioliaa ارسال کنید. 👑 […]