مسابقات پیشبینی (6)

کانال و سایت سلطانی ششمین دوره مسابقات پیشبینی را برگزار کرده اند با شروع لیگ برتر تعدادی از مهمترین بازی های لیگ ایران یا باشگاه های خارجی و یا بازی های ملی برای پیشبینی در کانال پیشبینی قرار می گیرند ورودی مسابقه هر نفر 10 هزار تومان بوده است که در پایان به سه نفر […]