خانه انجمن ها آموزشی بورس و سرمایه گذاری پاسخ به: بورس و سرمایه گذاری

#1662
S_Ahani
مدیرکل

1-آیا می شود برای انتقال تعدادی از سهام به فرد مشخص در همان کارگزاری به صورت غیرحضوری اقدام کرد؟

2-آیا برای انتقال هر نماد باید درخواست جداگانه ای داد؟ یا میشود درخواست انتقال تمام نمادهای موردنظر را در یک درخواست تجمیع کرد؟

3-هزینه انتقال سهم به روش فوق چگونه محاسبه می شود و در حال حاضر (مرداد1399) این هزینه چقدر است؟