جدول ( لهجه روستا و بدون لهجه)

افقی⏪

1- ✅◀️دویار هم قد * نوعی بیماری پوستی * پروردگار * تاب و توان

2- ✅◀️ نوعی بیماری تنفسی ویروسی * حرف همراهی<<با>> در گویش سلطانی * سبزی سالادی

3- ✅◀️ بخشش * لمس * آشکار شده

4- ✅◀️ ماه پرتابی! * یکدست * نام کوچک <<همینگوی>> نویسنده <<جنگ و صلح>>

5 – ✅◀️ <<پاره>> در گویش سلطانی * تاریک و سیاه * همت وتلاش

6 -✅◀️ خنده بلند * یکی از غذاهای محلی سلطانی * نفی عرب

7- ✅◀️ واحد پول ایتالیا * عصبانی

8- ✅◀️ <<گله>> در گویش سلطانی * قسمت درونی لباس

9-✅◀️ جد رستم * <<آویزان>> در گویش سلطانی * توت ناتمام!

10-✅◀️ شل و بیحال * تیمی در لیگ دسته یک فوتبال ایران * آتش

11- ✅◀️ شراب * <<پروانه>> در گویش سلطانی * جدید

12-✅◀️ از اعیاد بزرگ اسلامی * <<خسیس>> در گویش سلطانی

13-✅◀️ <<فراری>> در گویش سلطانی * در لهجه سلطانی “گیلاس” می‌باشد

*********************************************************************************

عمودی⏬

1- ✅🔽 الفبای حیات *ظرفی که زمان قدیم در سلطانی داخل آن شیر یا دوغ می‌جوشاندند *منطقه شهادت سردار آهنی

2-✅🔽 آذوقه گوسفندان در گویش سلطانی *مسابقه ماشین رانی

3-✅🔽 مورچه ادبی! *از ابزار نقاشی *مغرور

4-✅🔽 سرما *تدارک *بابا

5-✅🔽 خاک کوزه‌گری *ریسه به هم ریخته *کشتزار خربزه

6-✅🔽 واحد اندازه‌گیری طول *از فروع دین *پرگار بی آر!

7-✅🔽 با خاشاک می‌آید *اصلاح درخت *اورجینال

8-✅🔽 نپذیرفتن *محل نگهداری عکس‌ها

9-✅🔽 نام روستایی در نزدیکی سلطانی *از اون ور میشه کارشناسی!

10-✅🔽 ساز بادی *<<دشت>> در گویش سلطانی *کلمه‌ای برای دور کردن بزغاله در گویش سلطانی

11-✅🔽 شهری در استان باران *حیوان باربر *تکرار یک حرف‌

12-✅🔽 مجال دادن *لاش میان تهی! *جمع تانک در لهجه سلطانی

13- ✅🔽 نیروها * این حیوان نماد کشور استرالیا می‌باشد

طراح جدول : معصومه آهنی (محمدعلی)

۶ دیدگاه در “جدول ( لهجه روستا و بدون لهجه)”

دیدگاهتان را بنویسید