قبرستان مجازی

🗓 پنجشنبه است
با فاتحه و صلوات یادی می کنیم از عزیزانی که بینمون نیستن. همین ها برایشان یک دنیاست.
این پنجشنبه
🌷 مرحوم حاجی حسن چوپانی🌷
🥀روحش شاد 🥀

◀️ برای قرارگرفتن تصویر مزار درگذشتگان در قبرستان مجازی کانال سلطانی
عکس مزار عزیزان درگذشته را برای ما به 👇
🆔 @soltanioliaa
ارسال کنید.

👑 @soltaniolia

***********************************************************


🗓 پنجشنبه است
با فاتحه و صلوات یادی می کنیم از عزیزانی که بینمون نیستن. همین ها برایشان یک دنیاست.
این پنجشنبه
🌷 مرحومه افسانه آهنی🌷
🥀روحش شاد 🥀

◀️ برای قرارگرفتن تصویر مزار درگذشتگان در قبرستان مجازی سایت و کانال سلطانی
عکس مزار عزیزان درگذشته را برای ما به آیدی تلگرام👇
🆔 @soltanioliaa
🌐 www.soltaniolia.ir
ارسال کنید.

۲ دیدگاه در “قبرستان مجازی”

دیدگاهتان را بنویسید